Punamustan verkkokauppa
    Hae: 
      0 tuotetta ostoskorissa  

Yhteiskuntatieteet
HENKILÖVAHINKOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN SUOSITUKSIA


ISBN-13:978-952-259-656-7 
Kieli:suomi 
Painos:4. painos 
Sijainti:Print Tietotalo 
Sivumäärä:216 

30.00 €

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset on tarkoitettu tuomareiden, asianajajien, vakuutusyhtiöiden, vahinkoa kärsineitten ja vahingon aiheuttajien apuvälineeksi aineettoman vahingon suuruuden määrittämiseen.

Suositukset perustuvat oikeuskäytännössä noudatettuun yleiseen korvaustasoon. Suosituskokoelman 4. painoksen suosituksia varten on kerätty tiedot kaikista Suomen eri käräjäoikeuksissa 1.1.-31.12.2015 annetuista tuomioista, joissa korvausta on tuomittu vahingonkorvauslain 5 luvun nojalla aineettomasta vahingosta. Kaikkein yleisimmistä vahinkotyypeistä tiedot kerättiin otannan perusteella siten, että vain osa ratkaisuista poimittiin mukaan. Aineisto on näiltäkin osin hyvin kattava eikä otannan käytöllä ole vaikutusta suositusten sisältöön. Vuodelta 2015 kerätty aineisto käsittää kaikkiaan 4 249 käräjäoikeuden tuomiota.

Vuoden 2015 aineiston lisäksi suosituksissa on käytetty myös aikaisemmin kerättyä aineistoa ajalta 1.1.–31.12.2009 sekä 1.1.–31.12.2012. Ensimmäisiä suosituksia varten käräjäoikeuksista kerätty aineisto 1.1.–30.6.2007 on suurimmaksi osaksi jätetty jo ottamatta huomioon. Edelleenkin on käytetty eräissä harvinaisissa vahinkotyypeissä vuosina 2010 ja 2011 annettuihin tuomioihin perustuvaa täydennysaineistoa.

Suositusten tekstiosioihin ja korvausasteikkoihin on tullut eräitä muutoksia. Tilapäisessä haitassa on tullut kaksi uutta suositusta sellaisista vammatyypeistä, joista aikaisemmin ei ollut omaa suositusta eli suositukset kiertäjäkalvosimen repeämästä (7.1.2–7.1.4) sekä jalkaterän vammoista (8.14). Vähäistä toiminnallista haittaa koskevassa osiossa on korotettu kaikkien kuuden korvausasteikon ylärajaa. Muutoksen taustalla on korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu KKO 2016:77.

Kärsimyskorvauksissa on raiskausta koskeviin suosituksiin sisällytetty ne loukkaukset, jotka on aiheutettu tekemällä raiskaus toisen avutonta tilaa hyväksi käyttäen. Vastaavasti pakottamisessa seksuaaliseen tekoon on otettu huomioon teko, joka on tehty käyttämällä hyväksi toisen avutonta tilaa. Rikoslain uudistusten vuoksi kokonaan uudet suositukset on annettu seksuaalisesta ahdistelusta (1.3.3), viestintärauhan rikkomisesta (2.4) ja vainoamisesta (2.5).

Kaiken kaikkiaan korvausaineiston perusteella suositusten korvausasteikkoihin on tehty vain vähän muutoksia. Tämä osoittaa sitä, että neuvottelukunnan suosituksia käytetään apuna korvausharkinnassa.

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta on lailla (513/2004) perustettu toimielin, jonka tarkoituksena on henkilövahinkojen ja kärsimyksen korvaamista koskevan oikeus- ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden edistäminen.
Takaisin