Punamustan verkkokauppa
    Hae: 
      0 tuotetta ostoskorissa  

TTL julkaisut
Kromi- ja nikkelialtistuminen 2000–2014


ISBN-13:978-952-261-600-5 
Kustantaja:TTL 
Painosvuosi:2016 
Sijainti:Juvenes Print 
Sivumäärä:82 
Tekijät:Mirja Kiilunen 

39.00 €

Tämän kirjan tiedot perustuvat vuosina 2000–2014 Työterveyslaitokselle tulleisiin virtsan kromi- ja nikkelinäytteisiin. Näytteet olivat tulleet työperäisen altistumisen selvittämistä varten. Mainittuna aikana tehtiin yhteensä 19 199 virtsan kromimittausta ja 13 690 virtsan nikkelimittausta. Tulokset koodattiin vuoden 2008 toimialaluokituksen mukaan työpaikan yritystietojärjestelmässä ilmoittamalle toimialalle. Tulokset jaettiin työtehtävän sekä työpaikan mukaan liukoisille ja niukkaliukoisille kromi- ja nikkeliyhdisteille altistuviin. Tulosten arvioinnissa käytettiin sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2014 asettamia viiteraja-arvoja kromi(VI):lle, nikkelille ja sen yhdisteille. Kromiyhdisteille altistuivat muita enemmän hitsaajat ja huoltomiehet. Nikkeliyhdisteille altistuivat eniten asentajat, hitsaajat, huoltomiehet ja prosessimiehet. Virtsan kromipitoisuudet ovat 2000-luvun alkupuolelta lievästi laskeneet ja pysyneet viime vuodet vakiollisina. Virtsan nikkelipitoisuuksien kohdalla tällaista suuntausta ei ole kuitenkaan havaittavissa.


Takaisin