Punamustan verkkokauppa
    Hae: 
      0 tuotetta ostoskorissa  

Oulun yliopiston väitöskirjat
LOPPUTUOTEVAATIMUKSIIN PERUSTUVA HANKINTA-, TOTEUTUS- JA ARVIOINTIMALLI KAUPUNKIALUEIDEN KUNNOSSAPIDON ALUEURAKOISSA Tilaajan ja asiakkaan aktiivinen rooli projektin aikana ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS C Technica 911


ISBN-13:978-952-62-3901-9 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Oulun yliopisto 
Painosvuosi:2023 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:202 
Tekijät:Matti Matinheikki 

30.00 €

Kansalaisten odotukset julkisille palveluille ja korkeahko verotus ovat luoneet paineen julkisten palvelujen tehostumiselle. Tehostamisen tarvetta on lisännyt väestön kiihtyvä ikääntyminen. Samanaikaisesti rakennustoimialan tuottavuuden kasvu on jäänyt muita toimialoja pienemmäksi. Toimialalla on korostunut hankkeisiin lähestymistapa, jossa pääpaino tuotannossa on projektitasoinen kustannusten minimointi ja toiminnallinen tehokkuus. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan väylästön kunnossapidon hankintamallin merkitystä kunnossapidon palvelumaiseen kehittämiseen. Miten hankintamalli tulisi valita, palvelun tuloksia tulisi arvioida ja kehittää reaaliajassa asiakkaiden kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on esittää malli, jolla parannetaan kunnossapidon alueurakoiden tuottavuutta. Tuottavuuden kasvun lähtökohtana on osoittaa lopputuotevaatimuksiin pohjautuvan hankintamallin tuloksellisuus sekä parantaa kunnossapidon palvelumaista kehittymistä paremmalla vuorovaikutuksella asiakkaan kanssa. Tutkimuksen kohteena ollut kaupunki on avannut markkinoille kunnossapidon alueurakoita vuodesta 2003 lähtien. Tavoitteena on ollut taloudellisesti ja tehokkaasti hoidetut palvelut. Markkinoiden avautuessa myös kaupungin oman tuotannon toimintaa on tehostettu. Prosessin aikana on verrattu kaupungin oman tuotannon ja yksityisten toimijoiden toimintaa sekä kustannusten että laadun osalta. Tutkimusaineisto koostuu seuraavista vuosilta 1998–2018 kerättyyn aineistoon: Oulun kaupungin alueurakoiden kunnossapidon kustannusseurannasta vuosilta 2002–2018, Tilaajatuottajamallin raportointiin vuosilta 2003–2016 sekä palvelun loppukäyttäjille tehtyihin asiakastyytyväisyyskyselyihin vuosilta 1998–2017. Aineisto on kerätty riippumattoman toimijan toimesta. Lopputuotevaatimuksiin pohjautuvalla kunnossapidon teettämismallilla on saavutettu kustannuksellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Yksikköhintojen kehityksen perusteella voidaan todeta väylästön kunnossapidossa tapahtuneen tehostumista. Asiasanat: arviointi, kunnossapito, laatu, lopputuotevaatimukset, valvonta


Takaisin