Punamustan verkkokauppa
    Hae: 
      0 tuotetta ostoskorissa  

Oulun yliopiston väitöskirjat
KUVANTAMISEN POTILASTURVALLISUUS Vaara-, haitta- ja läheltä piti -tilanteet Suomen kuvantamiskeskuksissa, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS D1688


ISBN-10:978-952-62-3418-2 
Kustantaja:Oulun yliopisto 
Painosvuosi:2022 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:142 
Tekijät:Tarkiainen, Tarja 

36.00 €

Kaikessa inhimillisessä toiminnassa on mahdollisuus tapahtua vahinko. Lääkinnällisen kuvantamisen vaaratapahtumat liittyvät tutkimuksessa käytettävään säteilyyn, laitteisiin kuvantulkintaan ja muihin kuvantamisprosessin vaiheisiin. Kuvantamisen vaaratapahtumia on suhteellisen vähän (alle 4 %), mutta haitan vaikutus saattaa olla potilaalle suuri. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli muodostaa näkemys kuvantamiseen liittyvistä vaaratapahtumista analysoimalla Suomen julkisen ja yksityisen terveydenhoidon kuvantamisyksiköiden vaara-, haitta- ja läheltä piti tapahtumia. Tutkimuksen aineisto koostui säteilyturvakeskuksen (293 kpl) ja potilasvakuutuskeskuksen (1054 kpl) aineistosta sekä asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen hallinnoimista terveydenhuoltohenkilökunnan sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumajärjestelmään tekemistä ilmoituksista (7287 kpl). Tutkimuksen perusteella tietokonetomografiatutkimuksissa (TT) tapahtui useimmin turhaan tai liialliseen säteilyyn liittyviä poikkeavia tilanteita. Potilaiden tekemät vahinkoilmoitukset liittyivät virheelliseen tai viivästyneeseen diagnostiikkaan. Henkilökunnan ilmoittamista vaaratapahtumista 75 % aiheutti potilaalle jonkin asteisen haitan ja 25 % oli läheltä piti -tilanteita. Esimiehet arvioivat haittatapahtumaan liittyneet riskit vähäisiksi (47,7 %), merkityksettömiksi (35 %) tai kohtalaisiksi (15,7 %). Tutkimus osoitti, että kuvantamisen potilasturvallisuuteen liittyvien vaaratilanteiden analysointi on tarpeellista. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää kuvantamisen eri prosesseihin liittyvien vaaratapahtumien suunnitelmallisessa vähentämisessä ja ennaltaehkäisyssä. Tutkimus lisää Suomen terveydenhuollon potilasturvallisuuden kansallista kehitystä tulevaisuudessa. Asiasanat: haittatapahtuma, läheltä piti, lääketieteellinen kuvantaminen, poikkeava tapahtuma, radiologia, riski, vaaratapahtumaraportointi


Takaisin