Punamustan verkkokauppa
    Hae: 
      0 tuotetta ostoskorissa  

Oulun yliopiston väitöskirjat
Saamelainen varhaiskasvatus nyt – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS F Scripta Academica 13


ISBN-13:978-952-62-2274-5 
Kieli:englanti 
Kustantaja:Oulun yliopisto 
Laitos:Faculty of Education 
Painosvuosi:2019 
Sijainti:Punamusta Oy 
Sivumäärä:198 
Tekijät:Peltola, Maria & Keskitalo, Pigga & Äärelä-Vihriälä, Rauni (toim.) 

20.00 €

Tämä teos sisältää ajankohtaisen kokoelman artikkeleita saamelaisesta varhaiskasvatuksesta. Teos keskittyy kuvaamaan saamelaisen varhaiskasvatuksen käytänteitä, esitellen samalla saamelaisen varhaiskasvatuksen lähtökohtia ja arvopohjaa. Kirjan luvuissa käsitellään saamelaisen varhaiskasvatuksen nykytilaa, pedagogisia lähtökohtia ja arjen käytänteitä Suomen saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella. Saamelaisen varhaiskasvatuksen erityisyyttä esitellään saamen kielen ja saamelaiskulttuurin kautta, jossa kielipesäpedagogiikalla ja saamen kielen kielimaiseman vahvistamisella on keskeinen rooli. Lopuksi kuvataan saamelaisen varhaiskasvatuksen yliopisto-opintojen monimuotototeutusta ja koulutuksen aikana syntyneitä opinnäytetöitä. Kirja jakaantuu kahteen osaan, jossa ensimmäisessä osassa kuvaillaan saamelaisen varhaiskasvatusta tutkimuksen keinoin ja toisessa osassa äänen saavat opiskelijoiden ja opettajien kokemukset.


Takaisin