Punamustan verkkokauppa
    Hae: 
      0 tuotetta ostoskorissa  

Oulun yliopiston väitöskirjat
HYVÄ IHMINEN JA KUNNON KANSALAINEN, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS B Humaniora 171


Kieli:suomi 
Kustantaja:Oulun yliopisto 
Oppiaine:Humanistinen tiede 
Painosvuosi:2019 
Sijainti:Print Tietotalo 
Sivumäärä:364 
Tekijät:HOLOPAINEN TUURE 

25.00 €

Santeri Alkio (1862–1930) oli vuonna 1906 perustetun Maalaisliiton (Suomen Keskusta) aatteellinen johtaja. Hänen maailmankatsomuksensa oli kristillinen, ja hän uskoi, että Jumala on luonut maailman. Jumala ei kuitenkaan luonut sitä valmiiksi kerralla, vaan luominen on jatkuva prosessi, jonka loppuun saattaminen on ihmiskunnan tehtävä. Ihmisen tulee herätä tiedostamaan osansa Jumalan luomissuunnitelmassa, jotta hän ei jää pelkäksi viettiolennoksi. Hänen herättämisensä itsetietoisuuteen on sivistyneistön velvollisuus. Itsetietoisuuteen herätetyn ihmisen tavoitteena on kehittyä itsekasvatuksen avulla siveelliselle laille alisteisessa vapaudessa eläväksi hyväksi ihmiseksi ja kunnon kansalaiseksi. Alkio suhtautui uskontoon kuitenkin epädogmaattisesti. Uskontoa koskevat käsitykset muuttuvat, kun ihmiskunta saa siitä tarkempaa tietoa tieteellisellä tutkimuksella. Alkio suhtautui kriittisesti sekä sosialistisiin, kapitalistisiin että liberalistisiin talousteorioihin, koska ne eivät ota huomioon sitä, että talouselämä muodostuu ihmisten arkielämässä tekemistä yksilöllisistä valinnoista. Omaa kansantaloustiedettään Alkio kehitteli omavaraisen ja säästäväisen talonpoikaisen perhe-talouden pohjalle. Hän luki Suomen köyhälistökansoihin, joiden oli opittava puolustautumaan kapitalistimaiden riistoa vastaan. 1900-luvun alun luokkaristiriidat olivat hänen mukaansa seurausta sääty-yhteiskunnassa vallinneesta eriarvoisuudesta. Niistä päästään eroon vain nostamalla alistetussa asemassa olevien ihmisten sivistystasoa. Itsekasvatuksella ihminen kehittyy kunnon kansalaiseksi, joka ei tavoittele omaa etuaan vaan toimii yhteisen edun mukaisesti. Alkion poliittista toimintaa hallitsi snellmanilaisesta kansallisuusaatteesta johdettu pienviljelykseen ja osuustoimintaan perustuva elämäntapa, jossa keskeistä oli ns. maahenki. Maalaisliiton aatteellisena johtajana hän kehitti maahengestä puolueen ideologian. Hänen tavoittelemansa tulevaisuuden yhteiskunnan peruselinkeino oli maatalous, joka kasvattaa yhteiskunnan välttämättömyystarvikkeet. Hajasijoitettu teollisuus puolestaan tuottaa kulttuurituotteita. Alkion maaseutuhenkisen maailmankuvan mukaisesti henkisesti ja fyysisesti terve yhteiskunta voi perustua vain maaseutumaiseen elämäntapaan. Siksi keskittävästä kaupunkimaisesta elämäntavasta on siirryttävä hajasijoitukseen, desentralismiin.


Takaisin