Punamustan verkkokauppa
    Hae: 
      0 tuotetta ostoskorissa  

Yleistä
Svensk uttalsordbok


ISBN-13:978-952-5657-08-1 
Painosvuosi:2011 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sijainti:Print Tietotalo 
Sivumäärä:282 
Tekijät:Mikko Kuronen & Kari Leinonen 

26.00 €

Uttalslexikonet är i första hand avsedd för de finskspråkiga som vill lära sig uttala enskilda svenska ord på ett rikssvenskt sätt. Med rikssvenska menas det standardsvenska uttalet i Sverige. Ordboken lämpar sig även för de svenskspråkiga i Finland som är intresserade av att veta hur de enskilda svenska ordens rikssvenska uttal avviker från deras eget uttal. P.g.a. de livliga kontakterna mellan Finland och Sverige i dag kommer många finskspråkiga i kontakt med svenskar och upplever ofta att kontakten försvåras av en hel del språkliga faktorer. De finskspråkiga märker ofta att de har svårt att förstå svenskarnas uttal och att de framför allt har svårigheter att själva uttala svenska. Utgående från praktiska behov försöker vi med denna uttalsordbok bidra till att underlätta de finskspråkiga inlärarnas strävan efter ett bättre svenskt uttal. Vår förhoppning är att boken blir en bra hjälpreda för dem att kunna uttala svenska ord på ett så svenskt sätt som möjligt. Lexikonet omfattar något över 20 000 ord. Stommen består av vanliga svenska ord som inte alltid är särskilt svåra för de finskspråkiga att uttala någorlunda rätt. Därtill innehåller uttalsordboken ett stort antal sammansättningar och avledningar som ofta för med sig problem för språkinlärare, de finskspråkiga inte undantagna. Andelen främmande ord, som likaså brukar vara svåra att uttala, är inte obetydlig. Vi har också angett uttalet för en hel del geografiska namn och andra egennamn.


Takaisin