Punamustan verkkokauppa
    Hae: 
      0 tuotetta ostoskorissa  

Yleistä
Svenskt uttal för finskspråkiga


ISBN-10:952-5657-06-X 
Kieli:ruotsi 
Painosvuosi:2010 
Sijainti:Print Tietotalo, Yliopiston Kirjakauppa 
Sivumäärä:235 
Tekijät:Mikko Kuronen & Kari Leinonen 

25.00 €

Mellan finlandssvenska och rikssvenska finns avsevärda skillnader i uttalet. Man hör i de flesta fall nästan omedel-bart om en svensktalande person kommer från Finland eller Sverige. Syftet med den här boken är att separat beskriva hur dessa två varianter av svenska fungerar vad gäller uttalet. Båda beskrivningarna har en likadan struktur så det är lätt för läsaren att allt efter behov göra jämförelser i uttalet mellan finlandssvenska och rikssvenska. Boken syftar dock inte bara till att teoretiskt beskriva uttalet, utan den är framför allt avsedd att fungera som en lärobok i finlandssvenskt och i rikssvenskt uttal. Därför innehåller boken praktiska övningar samt konkreta råd och tips om hur man kan lära sig gott uttal i finlandssvenska respektive rikssvenska. Boken riktar sig i första hand till studenter och lärare i sven-ska på universitetsnivå men kan säkert vara nyttig även för lärare och elever i andra sammanhang där svenska studeras och därutöver för vem som helst som är intresserad av att veta mer om svenskt uttal. Också modersmålsstuderande i såväl Sverige som Finland kan finna boken nyttig för att få gedigna teoretiska kunskaper om svenskt uttal.


Takaisin